Prime Video nie podniesie już ceny bez zgody użytkownika. Netflix i Disney+ na celowniku UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaczyna uważniej przyglądać się regulaminom streamingowych serwisów. Jako pierwsza pod lupę wzięto platformę Prime Video, która nie będzie mogła już jednostronnie zmienić cen swojego abonamentu. Po interwencji prezesa UOKiK użytkownicy serwisu Amazona zostali powiadomieni o nieważności części zawartych w regulaminie zapisów.

Amazon nie może już zmieniać ceny bez wiedzy użytkownika

Prezes UOKiK rozpoczął przegląd regulaminów największych serwisów streamingowych na rynku. Jako pierwszy swój regulamin musiał poprawić serwis Amazon Prime Video. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dopatrzył się w umowach spółki Amazon EU i Amazon Digital UK procedur niezgodnych z prawem, które umożliwiały jednostronną zmianę cen od nowego okresu subskrypcyjnego. Organ stwierdził, że tego typu zapisy są krzywdzący dla klientów, którzy przypisali do swojego konta w serwisie kartę płatniczą. Amazon przyznawał sobie prawo do automatycznego pobrania opłaty w nowej wysokości na wraz z nadejściem nowego okresu subskrypcji. Tymczasem zdaniem prezesa UOKiK w takich przypadkach istotne warunki, w tym przede wszystkim zmieniona cena usługi, nie powinny wiązać konsumentów, jeżeli nie wyrażą świadomej zgody na przedłużenie subskrypcji na nowych warunkach.

Od lat postulujemy, by warunki umowne uczciwie regulowały obowiązki stron umowy. W przypadku zyskujących na popularności usług subskrypcji konsumenci ufają usługodawcy i powierzają swoje dane z karty płatniczej, by regularnie móc korzystać z dostępu i opłacać swoje zobowiązania. Nie znaczy to, że od tego momentu operatorzy mogą bez ich zgody pobierać opłaty wyższe niż te, na które wcześniej konsumenci się zdecydowali – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Prezes UOKiK podkreślił, że dostawca usługi może zmienić cenę abonamentu lub inne istotne warunki umowy od kolejnego okresu subskrypcyjnego wyłącznie po otrzymaniu zgody od konsumenta. W ocenie Tomasza Chróstnego niedopuszczalne jest automatyczne pobieranie opłat według zmienionego cennika poprzez blokowanie środków na przypisanej do konta karcie płatniczej lub jednostronne wprowadzanie innych istotnych zmian w warunkach umownych.

Jakość i oferta też nie mogą zostać zmienione bez wiedzy użytkownika Prime Video

Prime Video cena

Amazon poinformował właśnie swoich użytkowników, że zareagował już na uwagi otrzymane od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i dokonał przeglądu swoich regulaminów oraz przedstawił zapisy, które nie będą od tej pory obowiązywały obecnych klientów serwisu. Oprócz wspomnianej powyżej kwestii ceny abonamentu Amazon zrzekł się prawa do stosowania przepisów pozwalających mu chociażby zmieniania wymagań dotyczących urządzeń kompatybilnych i usuwania z listy urządzeń, które wcześniej się na niej znalazły. Co ciekawe, nieaktualne stają się także zapisy pozwalające Amazonowi na dostarczanie treści w niższej jakości i rozdzielczości od tej, która została zakupiona przez użytkownika. Do tej pory Amazon pozwalał sobie także na możliwość zmieniania oferty, zakresu dostępnych subskrybowanych treści oraz konkretnych tytułów bez powiadamiania użytkowników. Ten punkt regulaminu również ma być teraz nieaktualny.

W mailu od Amazona czytamy między innymi:

Lista postanowień dotychczasowych Warunków Amazon Prime, które nie będą stosowane wobec członków programu Prime będących konsumentami: (...)

„W przypadku wykrycia, że Treści cyfrowe przesyłane strumieniowo do użytkownika mogą być zakłócane lub w inny sposób nieprawidłowo odtwarzane na skutek ograniczeń przepustowości lub innych czynników, możliwe jest zmniejszenie rozdzielczości i wielkości pliku Treści cyfrowych przesyłanych strumieniowo w celu zapewnienia niezakłóconego oglądania. Podczas gdy dokładamy starań, aby zapewnić użytkownikom wysoką jakość oglądania, nie udzielamy żadnych gwarancji dotyczących rozdzielczości ani jakości Treści cyfrowych otrzymywanych podczas przesyłania strumieniowego, nawet w przypadku uiszczenia dodatkowej opłaty za dostęp do treści w jakości HD, Ultra HD i HDR”.

„Oferty i ceny subskrypcji (zwanych również czasami członkostwami), usług w ramach subskrypcji, zakres dostępnych Subskrybowanych treści cyfrowych oraz konkretne tytuły dostępne za pośrednictwem usług subskrypcji mogą się zmieniać z upływem czasu i w zależności od lokalizacji bez powiadomienia (z wyłączeniem sytuacji, gdy wymaga tego obowiązujące prawo). O ile nie wskazano inaczej, wszelkie zmiany cen wchodzą w życie z początkiem kolejnego okresu subskrypcji”.

Dodajmy, że Amazon zareagował na uwagi UOKiK już na etapie postępowania wyjaśniającego. Istotne było też to, że Prime Video nie zmienił w ostatnim okresie ceny swojej usługi, która wynosi w opcji miesięcznej za 10,99 zł lub rocznej w promocyjnej cenie 49,00 zł. Obecnie urząd prowadzi tego typu czynności także w stosunku do innych serwisów streamingowych i innych usług subskrypcyjnych oferowanych przez marki: Apple, Disney+, Google (z YouTube Premium), HBO Max, Microsoft (z GamePass), Netflix, Sony (z PlayStation Plus). Przypomnijmy jednocześnie, że Disney dokonał właśnie 6 grudnia zmiany ceny abonamentu dla aktualnych użytkowników. Możemy zakładać, że to działanie w szczególności znajduje się aktualnie pod lupą UOKiK.

zdj. depositphotos