Znamy szczegółowe wytyczne dla kin. Jak będą wyglądały seanse w polskich kinach?

Pod koniec maja Ministerstwo Kultury ogłosiło, że kina będą mogły zostać otwarte w Polsce od 6 czerwca. Największe sieci multipleksów zdecydowały jednak, że ich placówki pozostaną zamknięte jeszcze przez kilka kolejnych tygodni, a powodem takiej decyzji był między innymi brak szczegółowych wytycznych od rządu na temat nowych zasad bezpieczeństwa i higieny. Dzisiaj Ministerstwo udostępniło właśnie spis dokładnych wytycznych, których będą musieli przestrzegać właściciele kin oraz widzowie. Poznajcie szczegóły.

Wytyczne potwierdziły wcześniejsze informacje przekazane przez prof. Piotra Glińskiego, według których na sali kinowej obowiązkowe będzie zakrywanie ust i nosa przez widzów, a na sali zajętych może zostać nie więcej niż połowa miejsc rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy jednak opiekuna przebywającego na sali z dzieckiem poniżej 13. roku życia, opiekuna przebywającego na sali z osobą niepełnosprawną oraz osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (np. par).

Ministerstwo zaleca także, aby widzowie podawali swoje dane kontaktowe (np. w trakcie zakupu biletów on-line) na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2. Dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną.

Pracownicy kina będą mieli obowiązek noszenia maseczki (zasłonięcia ust i nosa) lub przyłbic oraz stosowania środków do dezynfekcji rąk. W przypadku bezpośredniej obsługi (np. kasjerzy) zaleca się stosowanie przegrody mechanicznej, np. pleksiglas. Zalecane jest mycie rąk lub dezynfekowanie ich po bezpośrednim kontakcie z klientem lub jego rzeczami osobistymi.

Dodatkowo Ministerstwo Kultury zaleca stosowanie sprzedaży biletów online oraz wietrzenie i wentylowanie obiektów zamkniętych przed, w trakcie i po każdym dniu pracy. Duży nacisk kładzie się także na zastrzeżenie mówiące o tym, że do pracy w kinie mogą zgłaszać się jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Wszyscy pracownicy kina powinni zostać poinformowani przez pracodawcę, aby w razie niepokojących objawów nie przychodzili do pracy, pozostali w domu i zasięgnęli teleporady medycznej. W przypadku wystąpienia u pracownika lub klienta niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem wytyczne nakazują niezwłocznie odsunąć go od pracy i odseparować od innych osób w miejscu do tego przeznaczonym lub dopilnować, aby udał się do domu lub na oddział zakaźny (transportem indywidualnym).

Kina mają także zadbać o udostępnienie w miarę możliwości bezdotykowych podajników na ręczniki papierowe – nie zaleca się używania suszarek do rąk – a także umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji mycia rąk według rekomendacji GIS, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością i dzieci (odpowiednia wysokość). Co więcej, toalety mają być sprzątane i poddawane dezynfekcji ze zwiększoną częstotliwością (minimum raz na godzinę), a czynności te mają być dokumentowane.

W kinach mają pojawić się środki do mycia i dezynfekcji rąk nie tylko w toaletach, ale też przy wejściach i wyjściach.

gov.pl / zdj. Warner Bros.